Projektet Tunnelbana till Arenastadens hållbarhetsarbete på Förvaltning för utbyggd tunnelbana

kajsaerik214144

Hållbarhetssamordnarna Kaisa Nugin och Erik Olsson i projektet på Förvaltning för utbyggd tunnelbana har tillsammans med hållbarhetsansvarige hos generalkonsulten Rebecca Johansson på WSP arbetat proaktivt och på ett strukturerat sätt med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet är väl förankrat i projektorganisationen och projektet har lyckats med något som många finner svårt.

Projektet nominerades förra året till priset Årets hållbara anläggningsprojekt en utmärkelse som har tagits fram av Sweden Green Building Councils enhet Hållbar Infrastruktur. Exempelvis så har projektet har en projektanpassad rutin med utgångspunkt i landstingets och förvaltningen hållbarhetsarbete.

Projektet har arbetat systematiskt med hållbarhet genom aktivt målarbete, förbättring och uppföljning. För att tydliggör prioriteringsfrågor finns en handlingsplan som utgår från CEEQUAL men som också innehåller frågor om arbetsmiljö, upphandling och socialt ansvarstagande. Handlingsplanen revideras var 6:e månad. Projektet har genomfört större optimeringsarbeten som sparat pengar och miljöbelastning.

Projektet fick chansen att fundera igenom lösningarna. Att få möjlighet att reflektera tillsammans har varit uppskattat och har efterfrågats i fler projekt. Deltagarna fick tänka nytt genom gränsöverskridande samverkan och har gemensamt utvecklat teknisk kompetens, förbättrat egna roller och gruppens helhetsperspektiv. Detta har bland annat gett insikt i att ekonomisk hållbarhet inte står i konflikt med övriga aspekter inom projektet.

Projektet har haft fokus på god samverkan som varit grunden för innovativa hållbara lösningar. Samverkan har lett till att idéer förankrats hos olika parter och har bidragit till trygghet i processen. Projektet har ökat kunskapen kring materialval och projektets miljöpåverkan. Genom klimatkalkylsarbetet med typstationen har projektet fått verktyg och kunskap för att fatta medvetna beslut.

134 röster

Kommentera

 1. Malin Harders

  Kaisa och Erik driver hållbarhetsarbetet i projektet på ett mycket engagerat och öppet sätt. De ser till att hållbarhetsfrågorna lyfts i många olika sammanhang och mötesforum. Hållbarhet är inte helt enkelt att förklara, men Kaisa och Erik är tydliga med hur vi kan arbeta, vad som gäller för just oss och hur vi därmed kan arbeta med hållbarhet för att det ska få effekt inom projektet.

  Svara på kommentar

 2. Emma Holmlund

  Ansvarsfulla, målinriktade och ambitiösa i sitt hållbarhetsarbete.

  Svara på kommentar

 3. Anna Jacobson

  Goda och pedagogiska ambassadörer för hur viktigta hållbarhetsfrågorna är.

  Svara på kommentar

 4. Theres Tjärnberg

  Kaisa, Erik och Rebecca arbetar ambitiöst och professionellt med hållbarhet i projektet. Samverkan mellan parterna i projektet har varit en stor anledning till hur framgångsrikt hållbarhetsarbetet blivit, något som förhoppningsvis kan sprida sig till andra liknande infrastrukturprojekt.

  Svara på kommentar

 5. Sofie Absér

  För en ambitiös, systematisk och målinriktad hållbarhetsstyrning med bland annat en imponerade klimatbesparing som följd.

  Svara på kommentar