Projektet Tunnelbana till Arenastadens hållbarhetsarbete på Förvaltning för utbyggd tunnelbana

kajsaerik214144
Hållbarhetssamordnarna Kaisa Nugin och Erik Olsson i projektet på Förvaltning för utbyggd tunnelbana har tillsammans med hållbarhetsansvarige hos generalkonsulten Rebecca Johansson på WSP arbetat proaktivt och på ett strukturerat sätt med hållbarhetsfrågor.

Hållbarhet är väl förankrat i projektorganisationen och projektet har lyckats med något som många finner svårt.

Projektet nominerades förra året till priset Årets hållbara anläggningsprojekt en utmärkelse som har tagits fram av Sweden Green Building Councils enhet Hållbar Infrastruktur. Exempelvis så har projektet har en projektanpassad rutin med utgångspunkt i landstingets och förvaltningen hållbarhetsarbete.

Projektet har arbetat systematiskt med hållbarhet genom aktivt målarbete, förbättring och uppföljning. För att tydliggör prioriteringsfrågor finns en handlingsplan som utgår från CEEQUAL men som också innehåller frågor om arbetsmiljö, upphandling och socialt ansvarstagande. Handlingsplanen revideras var 6:e månad. Projektet har genomfört större optimeringsarbeten som sparat pengar och miljöbelastning.

Projektet fick chansen att fundera igenom lösningarna. Att få möjlighet att reflektera tillsammans har varit uppskattat och har efterfrågats i fler projekt. Deltagarna fick tänka nytt genom gränsöverskridande samverkan och har gemensamt utvecklat teknisk kompetens, förbättrat egna roller och gruppens helhetsperspektiv. Detta har bland annat gett insikt i att ekonomisk hållbarhet inte står i konflikt med övriga aspekter inom projektet.

Projektet har haft fokus på god samverkan som varit grunden för innovativa hållbara lösningar. Samverkan har lett till att idéer förankrats hos olika parter och har bidragit till trygghet i processen. Projektet har ökat kunskapen kring materialval och projektets miljöpåverkan. Genom klimatkalkylsarbetet med typstationen har projektet fått verktyg och kunskap för att fatta medvetna beslut.