Projektområde Södertälje sjukhus

sodertaljesjukhus_214_144_ny

Vi vill nominera Locums projektområde Södertälje utifrån följande motivering:

Locums projektområdet har genomfört om- och nybyggnationer för Södertälje sjukhus i syfte att tillgodose behovet av vårdkapacitet som beräknas öka i närområdet fram till år 2020.

En viktig utgångspunkt för projektet har varit att sjukhuset ska medge större flexibilitet inför framtiden. De tekniska systemen är dubblerade för att klara driftavbrott i flera led. En av de stora utmaningarna är att genomföra projektet på en relativt liten fastighet, samtidigt med den normalt pågående sjukhusdriften.

Trots utmaningarna i projektet har man uppnått ambitiösa miljömål:

- projektet har uppnått Miljöbyggnad totalbetyg nivå Guld i planeringsfasen och nu är det endast verifieringen som kvarstår. Det innebär till exempel att projektet ligger mer än 30 procent bättre energimässigt än lagkravet. Lagkravet ställer krav om minst 125 kWh/m2 per år och prognosen för nya Södertälje sjukhus är 76 kWh/m2 per år.

- projektet har byggt bergkyla och bergvärme vilka är miljömässigt bra alternativ för att tillgodose sjukhusets behov av kyla och värme.

- på sjukhusets tak finns nu fastighetsnära förnybar energi genom 960 kvm solceller som ger 134 000 kWh el per år.

1243 röster

Kommentera

 1. Karin Sandahl Andrén

  Bra byggprojekt med tydligt miljöfokus. En värdig vinnare av miljöpriset 2017.

  Svara på kommentar

 2. Anders Malm

  Ett väl genomfört projekt

  Svara på kommentar

 3. Pedro Gandra

  ”Alla” vill bygga miljövänligt och gärna på nivå Guld men det är betydligt svårare än man tror…

  Svara på kommentar

 4. Lars Gustafsson

  Då även schakt och markarbetet fick Guld av Stockholm stad för transporter utöver miljöbyggnad guld för byggnaden är den värd min röst.

  Svara på kommentar

 5. Stina Ramberg Dahl

  Ambitiöst satta miljömål som har uppnåtts! Byggt för framtiden, med tex nivåer som ligger 30% bättre än lagkravet.

  Svara på kommentar

 6. Fredrik Sydhoff

  Bra byggprojekt med tydligt miljöfokus. En värdig vinnare av miljöpriset 2017.

  Svara på kommentar

 7. Mette

  Bra projekt, med bra miljöfokus.

  Svara på kommentar

 8. Christina Hallberg

  Ett komplext byggprojekt med många hänsyn att ta, inte minst miljömässigt. Och det har projektområdet lyckats uppnå på ett mycket berömvärt sätt.

  Svara på kommentar

 9. Sebastian Lukasiewicz

  Värdig vinnare efter allt slit!

  Svara på kommentar

 10. Peter Rodmalm

  Tycker det är riktigt bra gjort att man med bred marginal klarar kraven för miljöbyggnad Guld! Man har också monterat solceller på de gamla delarna av sjukhuset, läckert!

  Svara på kommentar

 11. Annette Forselius

  Ett fantastisk projekt, med många stora utmaningar. Att få till Miljöbyggnad Guld har varit en av dem och snart är de verifierat!

  Svara på kommentar

 12. Gen Tillbom

  Ett härligt projekt inte bara vad fäller den gröna miljön utan även arbetsmiljön och mångfalden.

  Svara på kommentar

 13. Louise Alström

  Så tydligt fokus på hållbart byggande både i mark- och anläggningsarbetena och i om- och nybyggnationerna, ett föredöme!

  Svara på kommentar

 14. Jörgen Larsson

  Ett projekt där sammanhållningen märktes och gjorde att man ville det lilla extra.

  Svara på kommentar

 15. Jan Nyman

  Ett byggprojekt som har miljön i fokus

  Svara på kommentar

 16. Peter Westin

  Ett fantastiskt samarbete i projektet mellan verksamhet, hyresvärd, entreprenörer och konsultgrupp.

  Svara på kommentar

 17. Johanna

  Ett väl genomfört projekt

  Svara på kommentar

 18. Daniel Mourad

  WOW!

  Svara på kommentar

 19. Christine Johansson

  Roligt projekt!

  Svara på kommentar

 20. Anne Johannesson

  Bra jobbat!

  Svara på kommentar

 21. Katarina Hörnedal

  Bra att tänka på miljön med solceller på taket och bergkyla och bergvärme(som jag inte visste)HEJA OSS!

  Svara på kommentar

 22. Carl-Otto Dahlen

  Ett ”bygge” i tiden.

  Svara på kommentar

 23. Christina Lernefalk

  Imponerande och så rätt i tiden med miljöbyggnad guld!

  Svara på kommentar

 24. nina.se

  ..

  Svara på kommentar

 25. Camilla Lal

  Ett väldigt inspirerande projekt vad gäller miljöarbetet med både bergvärme/kyla och solceller. Väl värt miljöpriset 2017.

  Svara på kommentar