Psykiatri Södra – resultatenheten som gasar på för fullt – för miljön!

psykiatrisödra
Psykiatri Södra Stockholm har de senaste 15 åren arbetat idogt och systematiskt med miljöfrågor, inte minst med den mest betydande miljöaspekten som rör fordon och förnybart bränsle. Alla fordon går på förnybart bränsle och andelen förnybart är uppe i 73%. Vill särskilt lyfta fram den lokala miljösamordnaren Faisal Said, som generöst och entusiastisk delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter, både inom och utom resultatenheten. Samarbetet med miljöombuden och i vissa fall de bilansvariga har resulterat i att flera av målen i Miljöutmaning 2016 är nära nog uppnådda.