Bidrag #1 Quiet Track Monitoring System

QTMSSamverkanteam
På tunnelbanan i Stockholm har ett digitalt system för kontinuerlig övervakning av spåren införts med stöd av Vinnova och efter slutfört EU-projekt (http://www.quiet-track.eu/). Systemet består av sensorutrustning på trafikfordon som i realtid skickar information om spårens tillstånd.
Trafikförvaltningen arbetar aktivt mot en digitaliserad spåranläggning. Med ett digitaliserat tekniskt system för uppföljning av spårstatus kan spårunderhållet förbättras och effektiviseras med minskade bullerstörningar till omgivningen och till lägre kostnader.