Rätt från mig – Barbro Ekholm

rattfranmig
Barbro Ekholm, miljöombud på IVA/Södersjukhuset som sedan flera år styr sin arbetsplats med fast hand. Påverkar lokalt och centralt när det gäller val av produkter och varor och arbetssätt för enkelhet och tydlighet kring miljöfrågor. Rätt från mig är ledorden i Barbros arbete och det får andra att förstå, förändra sitt beteende och sin inställning. Rätt kemikalier, mindre kassation, rätt produkter, rätt information - rätt tid, rätt sorterat och rätt förpackat. Stamkund i SÖS möbelförråd, en idéspruta, vars entusiasm smittar av sig. Om fler tänkte som Barbro skulle resurser läggas på rätt saker.