”Rätt kärl för rätt avfall”

hej
Ylber jobbar på Avd 27 Internmedicin Södersjukhuset AB. När han intog sin roll som miljöombud under 2013 var många av hans kollegor helt nya på hans avdelning. Han märkte direkt vilka brister som pågick på hans arbetsplats när det gällde återvinning och så med stor entusiasm och rätt tänkande började han att organisera miljöarbetet från början. Genom att ha en bra kommunikation med sin egen chef om de olika ändringar han ville utföra påbörjade han sakta men säkert förändra tänkandet om avfallet och återvinning hos sina medarbetare. Han märkte om samtliga kärl, omplacerade återvinningsstationerna för att effektivisera återvinningen på avdelningen. Han utvärderar alltid sitt arbete och kommer ofta med olika förslag för att hjälpa medarbetare att sortera rätt avfall på rätt kärl. Han är en stor tillgång till Avd 27 och brinner för att bättra sig själv och sin omgivning för en grönare arbetsplats och en grönare framtid.