”Rätt produkt på hyllan med grönt samvete”

rättprodukt
När miljöombuden på Avd 33 Internmedicin Södersjukhuset AB satte sina miljömål för 2013 fokuserade de bland annat på ”Avveckla, byt ut eller minska” som ingick i Internmedicins mål av ”Minska slöseri ”och såg direkt möjligheterna att jobba med engångsprodukter. De valde sina plastprodukter bland annat olika storlekar av plastbägare med olika färger, engångsskålar, plastskålar, plastskedar mm och började ifrågasätta användningen, funktionen, förbrukningen, kassationen och miljöpåverkan. Det slutliga resultatet blev att de undvek slöseriet, minskade onödigt svinn av visa produkter, fick ett grönare samvete på köpet och som en positiv biverkning sparade pengar. Total minskade avd 33 svinnet med 29 824 artiklar och med detta har sparats nästan 12 000 kr. Allt detta kunde inte ha kommit till kott utan ett motiverat miljöombud som brinner för miljöarbetet, en engagerad vårdchef som lyssnade, trodde på förslaget och godkände genomförande av aktiviteten, lyhörda och entusiastiska beställare av både produkter/ varor från Medicarrier och köket som tog bort/minskade och byte ut samtliga berörda artiklar från deras beställningslistor med miljövänligare alternativ och så klart tålmodiga medarbetare som insåg vilken miljöpåverkan och svinn pågick på deras arbetsplats utan att vara medvetna om det. Avd 33 gillar miljö utmaningar och jobbar framåt med en grönare miljötänkande som genomsyrar det vi vill uppnå ”Ett grönare SÖS”