Reklam – nej tack

reklam-214-144
I hus 50 på plan 8, Danderyds sjukhus, har vi sedan hösten 2015 tagit kontakt med de företag som skickar adresserad reklam med en uppmaning att ta bort adressatens namn från kundregistret. Vi har, i vissa fall där det varit möjligt, även begärt ut aktuellt företags samtliga kunders adresser för hela Danderyds sjukhus och gjort en uppsägning av samtliga utskick.

Om varje mottagare av adresserad reklam kontaktade avsändaren/företaget och begärde borttagande av sin adress ur deras adressregister för utskick skulle mängden post "utan värde" minska rejält.