Returen – Tio Hundra

wp_214-144
Jag vill nominera Returen för att de som grupp vecka ut och vecka in hämtar och sorterar retursopor åt väldigt många olika avdelningar inom Tiohundra.

Returen är en grupp på 7 personer med utvecklingsstörning och 2 personal som har en buss med släp som hämtar retursopor åt 20-talet avdelningar inom TioHundra varje vecka. Retursoporna sorterar de sedan på Görla omlastningsstation. De har gjort detta i många år nu och är väldigt omtyckta av alla. Jag som skriver jobbar själv som personal i gruppen och tycker att dessa killar borde få ett erkännande för sin stora insats för miljön.