Så mycket plast!…och den kan återvinnas!

samycketplast
SÖS resa mot utökad plastsortering tog fart 2013, bl a tack vare Pirkko Hirvelä och Ulla Hamrén, miljöombud på Kirurg Operation som ville utveckla, utöka och tydliggöra plastsortering på operation. Plast som slängs fel är ett enormt resursslöseri. Ett antal säckar med plast samlades in och skickades på analys för att få reda på vad som gick och inte gick att återvinna. Med hjälp av Gunilla Jornert, miljöhandläggare på Vo Akut, togs sorteringsguider för plast inom operation och slutenvård/öppenvård fram. Sorteringen blev tydligare och nu sorterar hela Södersjukhuset mer plast än någonsin. När SÖS fick frågan om vi ville delta i det nationella plaståtervinningsprojektet ”Hållbar hantering av plastavfall från sjukvården” var det en självklarhet att tacka ja. Vilken möjlighet att se vad som fungerar idag och vad som behöver utvecklas. Resultatet var positivt, återvinningsgraden är hög liksom potentialen till utökad sortering.
Plaståtervinningen har fördubblats och uppgick 2013 till 30 ton. Mycket tack vare förtydligande kring vilka förpackningar som kan sorteras. Separata plastguider togs fram för operation och slutenvård/öppenvård.
Osäkerheten om vad som kan sorteras har släppt och många miljöombud har gjort kreativa sorteringstavlor för att på ett ännu tydligare sätt illustrera vad som kan sorteras som hård/mjukplast.
Pirkko och Ulla har fler idéer om hur plastsorteringen kan utvecklas och ökas, men nu väntar SÖS bara på nästa steg – får vi samsortera hård och mjukplast?