Sagan om när ljuset blev till mörker, Grön-it i Folktandvården

saganomnarljus
Sagan om när ljuset blev till mörker
Det var en gång 7 små IT-tekniker som bestämt trodde att datorer mådde bäst av alltid vara igång och att enda sättet att uppdatera dessa var att låta de leva dygnet runt, årets alla dagar.
En dag kom en prinsessa, vi kan kalla henne Miljö-Pia, in i sina näbbstövlar. Hon blev förbluffad över att de små IT-teknikernas inte insåg att dessa datorer drog massa ström och förstörde vår vackra natur.
Prinsessan trippade in i till de små IT-teknikerna och frågade om de visste HUR mycket ström dessa datorer drog. De små IT-teknikerna började, efter ett visst trilskande och mumlande, att fundera. En av de små IT-teknikerna, vi kan kalla honom Besser-Nisse, började räkna på vad detta faktiskt kostade och han blev bestört över de sex nollorna i sina beräkningar. Besser-Nisse var som förbytt, han snickrade på sin kammare hela nätterna. En vacker dag gick han till prinsessans torn och berättade om sin uppfinning och prinsessan blev så lycklig och bjöd in Besser-Nisse till den stora balen på slottet. Där fick Besser-Nisse audiens hos Kung Harald och förklarade att om datorerna stängdes av på nätterna skulle kungariket spara en herrans massa guld. Folktandvården har sparat ca en miljon kronor per år bara genom att alla datorer numera stängs av på natten. I utsläpp handlar det om ca 880 ton mindre koldioxid varje år.

Så efter den dagen skickades en kungörelse till rikets alla invånare att:
”En dator som inte används ska numera vara avstängd!”
Nyheten spred sig till andra kungariken som började göra på samma sätt.
Tack vare prinsessan och Besser-Nisse växer sig nu solrosorna längre och vildsvinen blir frodigare här vid Äleby gård.
Då var Besser-Nisse stolt över att jobba på Folktandvården!