Samsortering av plast

Mjuk_och_hårdplast160226_low
Kristian Hemström har drivit frågan om samsortering av plast sedan länge. Under hösten 2013 genomfördes därefter ett projekt där Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge deltog. Genomförandet var möjligt utifrån att engagerade människor på de båda sjukhusen deltog och drev frågan, det vill säga Stina Delden, Inger Johed, Ewa Frank, Birgitta Axelsson med flera. Försöket visade att mer plast kunde återvinnas och att det blev enklare för personalen på sjukhusen eftersom det ofta uppstod frågor om vad som är mjukplast och hårdplast.

Den sista pusselbiten landade i år när det nya avtalet som Sandra Holenweg arbetat fram möjliggör för alla sjukhus att samsortera plast. Från och med 1 mars i år kan alla sjukhus samsortera plast. All plast sorteras sedan i en anläggning i fraktionerna mjukplast och hårdplast. För miljön blir det här en bättre hantering eftersom mer plast nu kommer att materialåtervinnas.