Förändrat arbetssätt som innebär minskning av antibiotikaanvändning och engångsmaterial.

neon_avd_2_214_144
Neonatalverksamheten inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus startade 2013 ett förbättringsarbete som fått namnet ”scrub the hub”. Tillägget är att injektionsventilens membran desinficeras (skrubbas) i 30 sek och därefter får lufttorka 30 innan man ger injektion eller byter droppslang. De framgångar som märks med att minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) har väckt ett stort engagemang i personalgrupperna och resultatet är slående. De vårdrelaterade infektionerna har minskat betydligt. Minskade vårdrelaterade infektioner innebär kortare vårdtider, minskad läkemedels- och antibiotikaanvändning samt materialförbrukning. Naturligtvis har åtgärden positiva effekter också för barnet med familj.