Minska resor och pendling

goranenocksson_214_144

Detta förslag syftar till att minska resor och pendling för anställda inom Stockholms läns landsting och på så sätt minska miljöbelastning, och samtidigt erbjuda den SLL-anställde en kortare daglig pendling till arbetsplatsen. Så här ser förslaget ut:

- SLL anställda erbjuds möjligheten att byta samma befattning (undersköterska) mot
motsvarande befattning på annan geografisk plats (sjukhus) med annan SLL-kollega med
samma befattning. Exempel: en person bor norr om Slussen och som arbetar på Karolinska
Huddinge som undersköterska och den andra personen bor söder om Slussen och arbetar på
Danderyds sjukhus.
- En matchningssite kopplat till SLL:s intranät behandlar inkomna intresseanmälningar från
anställda, och presenterar lyckade matchningar för miljörekrytering dvs ett byte av
arbetsplats.
- HR från respektive enhet behandlar ärendet och bedömer om lämplighet med hänsyn tagit till
lokala omständigheter, och meddelar accept eller avslag.
- Även anställda inom SLL som inte primärt vill byta arbetsplats på grund av
pendlingsproblematik utan av andra skäl kan erbjudas möjligheten att anmäla sitt intresse av
ny tjänst inom SLL

52 röster