Minska resor och pendling

goranenocksson_214_144
Detta förslag syftar till att minska resor och pendling för anställda inom Stockholms läns landsting och på så sätt minska miljöbelastning, och samtidigt erbjuda den SLL-anställde en kortare daglig pendling till arbetsplatsen. Så här ser förslaget ut:

- SLL anställda erbjuds möjligheten att byta samma befattning (undersköterska) mot
motsvarande befattning på annan geografisk plats (sjukhus) med annan SLL-kollega med
samma befattning. Exempel: en person bor norr om Slussen och som arbetar på Karolinska
Huddinge som undersköterska och den andra personen bor söder om Slussen och arbetar på
Danderyds sjukhus.
- En matchningssite kopplat till SLL:s intranät behandlar inkomna intresseanmälningar från
anställda, och presenterar lyckade matchningar för miljörekrytering dvs ett byte av
arbetsplats.
- HR från respektive enhet behandlar ärendet och bedömer om lämplighet med hänsyn tagit till
lokala omständigheter, och meddelar accept eller avslag.
- Även anställda inom SLL som inte primärt vill byta arbetsplats på grund av
pendlingsproblematik utan av andra skäl kan erbjudas möjligheten att anmäla sitt intresse av
ny tjänst inom SLL