Solceller på sjukhusens tak

sol-214-144
Mattias Millinger har drivit frågan om egenproducerad förnybar energi på ett föredömligt sätt. Politikerna har nu fattat beslut om att Locum ska bygga solceller på 20 000 kvm tak, vilket är Sveriges största satsning på solceller.

Redan under 2016 kommer Locum att bygga solceller på delar av Södertälje sjukhus, Danderyd sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Solcellerna som byggs under 2016 kommer att vara ca 7000 kvm och producera över 1 000 000 kWh per år, vilket motsvarar fastighetselen för drygt 200 normalvillor.