Solcellsrevolution

Mattias-Millinger-214-144-2
Genom sitt engagemang i energifrågan har Mattias kunnat visa att landstinget har goda möjligheter att nyttja solel. Mattias har under 2014 drivit en förstudie som visar att SLL:s fastigheter har 125 000 kvm tak med god solinstrålning.
SLL är en stor energianvändare och politikerna har fattat beslut om att landstinget bör ha en fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion. Mattias säger; "vi har landstingets krav på oss att producera fastighetsnära energi. Och eftersom vi har så mycket tak har vi oavsett dessa en skyldighet att använda dessa för energiproduktion".

Tack vare förstudien har beslut fattats om att bygga solceller på 20 000 kvm takyta, vilket kommer att minska koldioxidutsläpp. I förstudien framgår även att solceller är lönsamma och att investeringen beräknas vara betald inom halva livslängden, vilket sparar miljoner kronor årligen.