Solvändan värnar om miljön

solvandan1_0


Solvändans gruppbostad i Rimbo, TioHundra AB

Livsmedelskonsumtion har en stor miljöpåverkan och det är därför viktigt att hushålla med det som produceras. Till exempel krävs det 140 liter vatten för att odla bönorna till en kopp kaffe. Solvändans gruppbostad i Rimbo, en LSS-verksamhet inom Tiohundra AB, jobbar med ständiga förbättringar som en del av det systematiska miljöarbetet. En av åtgärderna är att personalen under två månader per år mäter hur mycket kaffe som hälls ut. Förhoppningen är att det ska resultera i en ökad medvetenhet och ett minskat kaffesvinn, vilket i längden ger en minskad förbrukning av kaffebönor och vatten.