Spårväg Citys miljö- och hållbarhetsarbete

Spar1405-0906-214-144
Projekt Spårväg City kommer när det är färdigbyggt, att binda samman Lidingö med Stockholms city. Det blir därmed möjligt att utan byten resa från Gåshaga brygga in till Sergels torg/T-Centralen. Spårväg City kommer att förse det nya området Norra Djurgårdsstaden i Frihamns- och Värtahamnsområdet med effektiv och klimatsmart kollektivtrafik. Program Spårväg City har sedan 2013 arbetat i enlighet med metodiken och hållbarhetscertifieringen CEEQUAL (www.ceequal.com). Vi genomför klassning i flera etapper där den första etappen (hållplatserna på södra Djurgården) nu i mars 2015 erhållit utmärkelsen Excellent med 86,4 %. Vårt miljö- och hållbarhetsarbete har utöver tydliga rutiner även lett till en hög grad av engagemang vilket är glädjande.

En del av den sociala hållbarheten är det breda och tydliga samverkansprojekt vi har tillsammans med vår entreprenör på tillgänglighetsanpassningen av Spårvagn linje 7 och utbygganden av sträckan Djurgårdsbron-Frihamnen. Tillsammans gör vi skillnad. En samverkansentreprenad innebär att vi bygger fram ett arbetssätt där alla tar ansvar och ansvarsområdena överlappar varandra vilket bidrar till att skapa en bättre ekonomi i stort. Det innebär också ökad möjlighet att påverka till förmån för en bra resurshushållning.

Projektet med tillgänglighetsanpassning på befintlig Spårvagn linje 7 är i sin helhet ett led i ökad social hållbarhet, så att alla våra resenärer har möjlighet att säkert och tryggt komma av och på både buss/spårvagn och plattform. Inom projektet med spårbarhet och produktval av produkter och som ett led i detta nyttjas givetvis Utfasningslistan. Spårvägen går i dag i anslutning till Strandvägens alléer och på Djurgården är träden tätt inpå anläggingen. Detta ställer stora krav på samverkan och nära samarbete med markägaren.