Stor besparing och minskad kassation av läkemedel

medicin_maskot_214_144
Kamilla har gjort ett eget dataprogram för att kunna följa vilka läkemedel som finns tillgängliga i det gemensamma läkemedelsförrådet på rättspsykiatrin på Löwenströmska sjukhuset. Dataprogrammet är ett bra sätt att minska kassationen samt gör det också lätt att följa kostnaderna på ett överskådligt sätt. Nu arbetar Kamilla med att införa det på de övriga enheter inom rättspsykiatrin. Kamilla delar villigt med sig och därför är hon ett utmärkt val till 2015 miljöpris.