Synlig markering på skärande / stickande burkar som visar hur mycket den ska fyllas.

avfallshantering_214_144
För att riskavfallsburkarna, (skärande/stickande) inte ska överfyllas bör en röd markering finnas på alla burkar som tydligt visar nivå när det fylld och ska stängas.

Heidi Swietlik arbetar på Röntgen/DS och har som miljöombud tidigare sett att det är många riskavfallsburkar för skärande/stickande som överfylls och det innebär att det finns en stickskaderisk för personalen. Hon tycker det vore bra om de finns en tydlig markering på alla burkar för skärande/stickande som visade en markering, hit får man fylla och sen ska burken stängas. I ledningssystemet för miljö finns det anvisningar där det står att burkarna endast ska fyllas till 3/4 delar.