Upphandling med fokus på innovation och teknikutveckling som bidrar till att uppnå målen i det miljöpolitiska programmet

upphandling-214-144
Fereidoon Fani och Kristian Hemström har visat på stort engagemang i miljöfrågorna och entusiasmerat deltagarna i expertgruppen att våga ställa tuffa miljölkrav. För detta bör de uppmärksammas. Resultatet av nytänkande i upphandlingen innebär att landstingets alla verksamheter, på enkelt sätt, kan beställa betydligt mer miljömässiga produkter så att vi alla tillsammans kan bidra till att uppfylla det miljöpolitiska programmet. Flera landsting följer nu efter SLL och ställer bland annat krav på biobaserad plast i sina upphandlingar av sopsäckar, vilket minskar användningen av oljebaserad plast.