Upphandling med fokus på innovation och teknikutveckling som bidrar till att uppnå målen i det miljöpolitiska programmet

upphandling-214-144

Fereidoon Fani och Kristian Hemström har visat på stort engagemang i miljöfrågorna och entusiasmerat deltagarna i expertgruppen att våga ställa tuffa miljölkrav. För detta bör de uppmärksammas. Resultatet av nytänkande i upphandlingen innebär att landstingets alla verksamheter, på enkelt sätt, kan beställa betydligt mer miljömässiga produkter så att vi alla tillsammans kan bidra till att uppfylla det miljöpolitiska programmet. Flera landsting följer nu efter SLL och ställer bland annat krav på biobaserad plast i sina upphandlingar av sopsäckar, vilket minskar användningen av oljebaserad plast.

74 röster

Kommentera

 1. Anna-Karin Ahnell

  Viktig insats att upphandla bättre produkter för att minska landstingets miljöpåverna

  Svara på kommentar

 2. Camilla Dahlman

  Med denna upphandling har Fereidoon Fani och Kristian Hemström visat att upphandling är ett kraftfullt verktyg för att minska SLLs miljöpåverkan.

  Svara på kommentar

 3. Ann Eberhardsson

  Mycket bra initivtiv till både förbättring, utvecklingstänk och miljöeffekter.

  Svara på kommentar

 4. danish saroee

  Lycka till med framtida upphandlingar.

  Svara på kommentar

 5. Nils Emlund

  Banbrytande nytänk som inte bara gett direkta miljövinster utan också kommer att få stort inflytande över framtida upphandlingar och därmed en positiv marknadsutveckling på sikt!

  Svara på kommentar

 6. Nils Emlund

  Jag bara hoppas att juryn förstår kraften i denna modiga upphandling…

  Svara på kommentar

 7. Henrik Nillson

  Ni har visat att miljökraven i offentliga upphandlingar kan ge effekt! Bra jobbat!

  Svara på kommentar

 8. Birgitta Lilja

  Bra initiativ från enskilda medarbetare som inte kostar något extra! Så länge vi tillämpar upphandling av varor och tjänster så kan vi styra mot en renare och miljövänligare miljö i SLL

  Svara på kommentar