Uppmuntrande miljöombud leder till förbättringar på vårdcentralen

uppmuntrandemiljoombud
Med ett engagerat miljöombud ( Anette Batz) som ständigt påminner och stöttar oss andra medarbetare på ett glatt och positivt sätt, har vår vårdcentral förbättrat våra miljörutiner.
På alla rum finns det lådor för källsortering, lappar om att släcka lampor och stänga av datorerna.
Alla i personalgruppen är lika engagerade och vi hjälps åt att sträva efter och följa våra miljömål, och även ta med sig ett bra miljötänk hem till vardagen.
Vi har med hjälp och stöttning av Anette, vårt miljöombud lyckats minska elförbrukningen. Dessutom minskat pappersförbrukningen med 19.000 ark/år, genom att inte skriva ut saker i onödan, använda dubbelsidig utskrift, skicka remisser elektroniskt osv.
Vi släcker våra lampor när vi lämnar rummen med än 3 minuter. Vi engagerar oss i Earth Hour.
På våra APT-möten så kommer det miljötips som vi kan ta med oss hem: Ex att inte ta bilen-åka kommunalt, inte spola vatten i onödan, välja ekologiska och närproducerade produkter när vi handlar. Detta är ett steg vidare, eftersom vi redan källsorterar och tänker på miljön på arbetsplatsen, så har vi tagit steget längre att tänka på den globala miljön.