Utvalda engångsprodukter har tagits bort på Förlossningen i Solna

utvaldaengangsprodukter
Efter att aktivt ha undersökt vilka engångsprodukter man kan byta ut eller helt ta bort på Förlossningen i Solna har man nu slutat köpa in och använda både britspapper och engångsmuggar. Drivande i arbetet har varit miljöinformatör Lena Östeman som gjort förändringarna i två steg.

Först tog man bort engångsmuggarna på avdelningen sommaren 2013 (undantaget de som används vid urinprov). Alternativet hade varit att gå från plastmugg till pappersmugg. Då hade man kunnat halvera klimatpåverkan från muggarna men man ansåg på Förlossningen att man kunde gå längre och avskaffade engångsmuggen helt. Nu dricks det bara i riktiga glas och muggar och det fungerar bra.

Efter det framgångsrika resultatet med muggarna har man tagit sig an en andra produktgrupp – britspappret. Ofta kan det vara svårt att få gehör för frågan att ta bort britspapper varför Förlossningen först gjorde en pilotstudie innan pappret slutgiltigt togs bort.

Inga patienter har klagat och dessutom har hygienrutinerna förstärkts då man nu är än mer noggrann med att rengöra britsarna mellan patienter.

Genom att ta bort britspappret sparar Förlossningen idag både pengar och arbetstid samt har minskat sin miljö- och klimatpåverkan. Tidigare hade man köpt in ca 125-130 rullar britspapper per år, motsvarande ca 480 kg papper, 6000 sek och ett utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser om 480 kg CO2.

Som ett nästa steg önskar man nu genom nätverk och inom sjukhusets interna arbetsgrupper inspirera andra till att göra det samma. Förlossningen i Solna skapar ringar på vattnet.