Världsunikt batteridrivet elfartyg i SL-trafik

elbat_2_214_144
Sedan hösten 2014 trafikeras SL:s pendelbåtslinje Sjövägen av ett nybyggt, batteridrivet elfartyg. Det är det första fartyget av sitt slag i världen, byggt för ren batteridrift och med ansenlig kapacitet (plats för 150 passagerare, 25 cyklar, 5 rullstolar och 5 barnvagnar). Fartyget är helt tillgänglighetsanpassat och erbjuder med sin tysta gång en unik komfort och färd på vattnet.

Pendelbåten drivs av två elmotorer och batteripaketet har kapacitet för fem timmars drift. Batterierna snabbladdas med miljöel i trafikuppehållen under dagtid. Full uppladdning sker nattetid. Laddningsutrustningen finns ombord, vilket ger hög flexibilitet. Skrovet ger låg vågbildning och är förstärkt för isdrift i Stockholms inre vatten.

Jämfört med traditionell dieseldrift innebär trafik med elfartyget en minskning av koldioxidutsläppen till atmosfären med hela 152 ton per år.