Vegetarisk kost som huvudalternativ i vården

Tallrik, vegetarisk mat
Vi har infört lakto-ovo-vegetarisk kost på avdelning 24, Norra Stockholm Psykiatri, som huvudalternativ i kostutbudet sedan maj 2015. Patienterna har dock möjlighet att välja köttinkluderande kost. Motivet är miljö, hälsa och etik, och målet är att inspirera våra patienter till en mera hälsosam och miljövänlig kosthållning. Utvärdering av projektet har gjorts fortlöpande via patientenkäter, och resultatet visar att 80% av patienterna tycker att det är bra med vegetarisk kost som huvudalternativ, och 44% känner sig inspirerade till att äta mera vegetarisk kosta hemma (exkl. vegetarianer).