Vegetarisk kost i vården minskar utsläpp av växthusgaser

arla090402currypytt 007

I dag står köttproduktionen för ca en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser och trenden i världen går sedan flera decennier mot ökad köttkonsumtion. En förändring av vårt kostintag till mer vegetarisk kost kan vända denna trend och minska människans miljöpåverkan.

Inom hela heldygnsvården på Norra Stockholms Psykiatri har vi sedan våren 2016 infört lakto-ovo-vegetarisk kost som huvudalternativ i kostutbudet. Patienterna har dock full möjlighet att välja köttinkluderande kost om man så vill. Den enda skillnaden är att man då får säga till.

Projektet inleddes våren 2015 på avdelning 24 utvärderades med patientenkäter under tio månader. Resultatet visade att 80% av patienterna tycker att det är bra med vegetarisk kost som huvudalternativ, och 44% känner sig inspirerade till att äta mera vegetarisk kosta hemma. Efter införandet på hela kliniken väljer ca hälften av patienterna köttinkluderande kost, men trots detta har förändringen inneburit att kliniken minskat sin miljöpåverkan med motsvarande ca 60 ton koldioxidekvivalenter per år."

110 röster

Kommentera

 1. Emilie Holmstrand

  Inspirera till en miljöinsats genom att sprida kunskap på ett konkret sätt. Lysande!

  Svara på kommentar

 2. Iris Rosén

  Bättre för människan, djuren och naturen med vegetarisk mat.

  Svara på kommentar

 3. Carina Ekström

  Självklart ska vi ha den mest hälsosamma veganska maten på sjukhusen.

  Svara på kommentar

 4. annika hedermo

  Bäat för djur människor och miljö!

  Svara på kommentar

 5. Åsa Steinsaphir

  Mycket bra initiativ, som även uppskattats av patienterna.

  Svara på kommentar

 6. Helin Polat

  Jättebra!

  Svara på kommentar

 7. catarina goldman flodin

  Uppskattat!

  Svara på kommentar

 8. Sofia Magrioteli

  Bra initiativ som berör alla!

  Svara på kommentar

 9. Sofia Lindegren

  En av de viktigaste miljöfrågorna. Vi måste minska vår kött konsumtion, inte minst för vår egen skull. Sjukvården kan spela stor roll och vara en viktig förebild i detta arbete!

  Svara på kommentar