Videobesök spar klimatet och ger patientnytta

Telemed-videomote-patient-214-144
2015 startade Karolinska Universitetssjukhuset, Telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen ett projekt för att möjliggöra videobesök för patienter, som komplement till vanliga patientbesök. Videobesöken minskar behovet av resor och således också klimat- och partikelutsläpp från transporter.

Videobesöken ger stor patientnytta. Med hjälp av videobesök kan vården hålla en nära och kontinuerlig kontakt med patienter som befinner sig hemma eller på jobbet. Videobesök medför att utomlänspatienter har möjlighet att behandlas av experter, även om sådana saknas i det egna landstinget. Videobesök blir inte bara ett komplement till fysiska sjukhusbesök och telefonkontakt, utan en mötesform som möjliggör nya sätt att genomföra vården på.

Att slippa onödiga resor till sjukhuset är särskilt viktigt för personer med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar där kontakter med vården upptar en stor del av vardagen. Videobesök gör vården mer tillgänglig då patienter med stort behov av kontinuerlig kontakt kan möta sin behandlare kortare tid varje vecka, istället för varje månad. Patienterna kan känna sig tryggare. Jämfört med telefonsamtal innebär videosamtalen också fördelen att både personal och patienter kan visa och ställa frågor om det man ser, till exempel svullna ben eller hur olika hjälpmedel ska hanteras.

Till och med februari 2016 har det på Karolinska genomförts 137 videosamtal med patienter. Fortsätter trenden under resten av året kommer drygt 800 videobesök att ha genomförts under 2016.