Videoskola för minskat resande

Robert och Andreas videoskola Foto Robert Lagergren


Andreas Sundkvist och Robert Lagergren, Karolinska Universitetssjukhuset

Andreas Sundkvist och Robert Lagergren på Karolinska IT driver ett arbete för att öka tillgängligheten via video, både för sjukhusets personal och för dess patienter. De har genom att identifiera och analysera möjliga effektiviseringar i patientflöden som kan genomföras med videomöten förbättrat vardagen för både patienter och sjukvårdspersonal som slipper göra onödiga resor.

Videoskolan startades 2018 för att visa på hur enkelt det kan vara att ersätta en resa med ett videomöte. I skolan får man en genomgång av hur man använder videosystemen och de grundfunktioner som finns i videosamtal, så att alla ska känna sig trygga med hur det fungerar. Vid utbildningstillfällena får kursdeltagarna även ta del av de standardiserade tillämpningar som finns för att nyttja video i den kliniska vardagen, som exempelvis vid remisshantering, second opinion och ronder. Videoskolan kan även användas av övrig personal inom Region Stockholm.

Andreas och Robert har med sin mycket djupa kunskap och erfarenhet om videomöten bidragit till stora besparingar för miljö, skattemedel och patienter. Under 2019 uppskattas att Karolinska har sparat in 64 ton koldioxid, mer än 10 miljoner kronor och nästan 16 000 arbetstimmar på att använda sig av digitala videomöten istället för resor i tjänsten.