Viktminskning av dialysavfall

viktminskningdialys
Maskingruppen och miljöinformatörer på Karolinska Universitetssjukhusets hemodialysmottagning A14 har utarbetat en rutin för att minska vikten på dialysavfallet. Vid hemodialysbehandling används ett slangset och en dialysator och när behandlingen avslutas är dessa fyllda med vätska.
Prognosen för år 2014, baserat på antal behandlingar 2013, beräknas ge ca 11 328 kg lättare sopor.
Maskingruppen på hemodialysmottagning A14 utarbetade först en rutin på hur vätskan kunde avlägsnas. Miljöinformatörerna involverades och materialet vägdes. Resultatet visade en viktminskning med 0,2 kg. Rutinen infördes på tre av klinikens fyra hemodialysmottagningar samt blev ett miljömål 2013. Vinsten blir att arbetsmiljön underlättas för personalen som ska tömma och transportera soporna, minskad bränsleåtgång under transport till miljöstationer samt minskad bränsleåtgång av förbränning då avfallet innehåller mindre vätska.