Region Stockholms Miljöpris

Det årliga Miljöpriset delas ut för att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöområdet. Region Stockholm har ambitiösa och utmanande miljömål för att bidra till ett hållbart samhälle. Det är det stora engagemanget bland medarbetarna som gör att målen kan nås!

• Nominera 12 februari – 12 mars
• Rösta 21 mars – 18 april
• Prisutdelning 11 juni

Tre utmärkelser delas ut

Miljöpriset

Miljöpriset går till det bidrag som bäst uppfyller kriterierna:

 • Bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande
 • Idén är användbar inom flera verksamheter
 • Arbetssättet, metoden eller produkten bidrar till att Region Stockholm uppnår målen i miljöprogram 2017 – 2021

Prissumman om 20 000 kronor ska användas till att utveckla eller sprida idén.

 

Årets Eldsjäl

Utmärkelsen Årets eldsjäl delas ut till en eller flera personer som med engagemang, kreativitet och uthållighet utvecklar och driver miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter.

 • Engagemang – inspirerar och sprider ny kunskap inom miljöområdet
 • Kreativitet – hittar nya lösningar för att verksamheten ska utveckla sitt miljöarbete
 • Uthållighet – med sin drivkraft genomför och utvecklar verksamheten inom miljöområdet

 

Hederspriset

Det bidrag som får flest röster på miljopriset.se vinner Hederspriset.

 

Vem kan nominera och blir nominerad?

Alla anställda inom verksamheter som är finansierade av Region Stockholm kan nominera och bli nominerade.

Hur gör jag för att nominera?

Nomineringen är öppen under perioden 12 februari – 12 mars. Alla bidrag publiceras på miljopriset.se den 21 mars.

När kan jag rösta?

Mellan 21 mars – 18 april kan du rösta och kommentera på miljopriset.se.

Hur väljs vinnarna ut?

 • En sakkunnig jury bedömer bidragen och rekommenderar vinnare av Miljöpriset och Årets eldsjäl till Region Stockholms miljö- och hållbarhetsberedning.
 • Ledamöterna i Region Stockholms miljö- och hållbarhetsberedning utser vinnaren av Miljöpriset och Årets eldsjäl.
 • Det tävlingsbidrag som fått flest röster på miljopriset.se vinner Hederspriset. Rösta på din favorit
  mellan 21 mars-18 april.
 • Pris delas ut under regionfullmäktiges sammanträde den 11 juni.

Juryn

Charlotta Brask är hållbarhetschef för Region Stockholm och ordförande i juryn. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i 15 år och har en magisterexamen i analytisk kemi från Lunds universitet. Charlotta har ansvar för övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor kopplat till Region Stockholms uppdrag. Hon brinner för att Region Stockholms ska erbjuda jämlik hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik till sina invånare och samtidigt bidra till en bättre miljö.
Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och vice ordförande i klimatpolitiska rådet. Johan har en bakgrund som VD för Stockholm Environment Institute, som projektdirektör vid Stockholm International Water Institute, som konsult inom hållbarhet och kärnvärdesprocesser och han har även arbetat inom en rad FN-organ (UNDESA i New York, WMO i Geneve och senast vid FAO i Rom). Han är i botten geovetare och har en licentiatexamen inom naturgeografi där hans forskning handlade om historiskt klimat i polarområdena.
Fredrik Engströmer är innovationschef för Region Stockholm. Han arbetar med att stärka innovationsförmågan och att stödja medarbetardriven innovation genom Innovationsfonden. Fredrik är Civilingenjör i Teknisk Fysik från Lunds Universitet. Examensarbetet gjordes med fokus miljö då Fredrik studerade miljöpåverkan av skogsbränder i Amazonas, med hjälp av kärnfysikaliska mätmetoder vid Sao Paolo Universitet. Han har arbetat i 24 år på Ericsson och varit verksam inom försäljning och marknadsföring internationellt. De senaste åren har Fredrik arbetat med affärsutveckling av 5G och industridigitalisering, inklusive hälsovård-, transport-, auto-, och tillverkningsindustrin.
Charlotta Brask är hållbarhetschef för Region Stockholm och ordförande i juryn. Hon har arbetat med hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i 15 år och har en magisterexamen i analytisk kemi från Lunds universitet. Charlotta har ansvar för övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor kopplat till Region Stockholms uppdrag. Hon brinner för att Region Stockholms ska erbjuda jämlik hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik till sina invånare och samtidigt bidra till en bättre miljö.
Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och vice ordförande i klimatpolitiska rådet. Johan har en bakgrund som VD för Stockholm Environment Institute, som projektdirektör vid Stockholm International Water Institute, som konsult inom hållbarhet och kärnvärdesprocesser och han har även arbetat inom en rad FN-organ (UNDESA i New York, WMO i Geneve och senast vid FAO i Rom). Han är i botten geovetare och har en licentiatexamen inom naturgeografi där hans forskning handlade om historiskt klimat i polarområdena.
Fredrik Engströmer är innovationschef för Region Stockholm. Han arbetar med att stärka innovationsförmågan och att stödja medarbetardriven innovation genom Innovationsfonden. Fredrik är Civilingenjör i Teknisk Fysik från Lunds Universitet. Examensarbetet gjordes med fokus miljö då Fredrik studerade miljöpåverkan av skogsbränder i Amazonas, med hjälp av kärnfysikaliska mätmetoder vid Sao Paolo Universitet. Han har arbetat i 24 år på Ericsson och varit verksam inom försäljning och marknadsföring internationellt. De senaste åren har Fredrik arbetat med affärsutveckling av 5G och industridigitalisering, inklusive hälsovård-, transport-, auto-, och tillverkningsindustrin.