Stockholms läns landstings miljöpris

Det årliga miljöpriset för bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande ska stimulera och uppmärksammas goda exempel från miljöarbetet i verksamheter finansierade av Stockholms läns landsting. Prissumman, om 20 000 kronor, ska användas till att utveckla eller sprida idén.

Stockholms läns landsting bedriver ett offensivt miljöarbete som på flera områden är ledande i landet. Det framgångsrika arbetet är ett resultat av högt uppsatta och utmanande mål tillsammans med ett decentraliserat genomförande som bygger på engagerade och drivande medarbetare.

Det finns flera exempel på innovativa lösningar som skapats i landstingets verksamheter och spridits både inom landstinget och utanför. Det arbetet kan uppmärksammas genom det årliga miljöpriset.


Vem kan nominera och nomineras?

Vem kan nominera och nomineras?

Alla anställda inom landstingsfinansierad verksamhet kan nomineras. Du kan nominera en :

 • person (dig själv eller någon annan)
 • en avdelning
 • en hel arbetsplats.

Hur gör jag för att nominera?

Hur gör jag för att nominera?

Ditt bidrag ska innehålla en:

 • rubrik
 • kort beskrivning av bidraget, vilken visas på sajten
 • en mer utförlig redogörelse av innovationen/nytänkandet, som skickas till juryn
 • ett fotografi (bild på nominerad person eller på bidraget)

I beskrivningen ska framgå hur idén har använts eller testats inom verksamheten. Om du nominerar om ett tidigare bidrag vill vi veta hur bidraget har utvecklats.

Beskriv även de positiva effekter som idén har bidragit till.  Det kan till exempel innebära positiva resultat för miljön, arbetsmiljön, ekonomin  eller tid.

Bifoga gärna  en bild som illustrerar bidraget. Om du inte har någon bild så mejla till vår brevlåda: miljopriset@sll.se så får du hjälp med det.


Hur länge kan jag nominera?

Hur länge kan jag nominera?

Nomineringsperioden brukar pågå under januari och fram till april varje år. För 2017 gäller:

 • nominera från 18 januari  till och med 31 mars
 • rösta och kommentera till och med 30 april
 • prisutdelning 9 maj

 


Vilken typ av bidrag efterfrågas?

Vilken typ av bidrag efterfrågas?

Miljöpriset är instiftat för att premiera bästa:

 • innovation
 • teknikutveckling
 • nytänkande inom miljöområdet.

Det kan till exempel innebära ett nytt smart sätt att arbeta som ger stora miljöbesparingar. Det kan också vara en produktutvecklingsidé som innebär en mindre miljöbelastning.

Det vinnande bidraget ska vara applicerbart inom flera verksamheter och arbetssätt. Använd din fantasi, kunskap och kreativitet.

Årets eldsjäl
Vi utser också en Årets eldsjäl. Med eldsjäl menas en eller flera personer som med hjälp av engagemang, kreativitet och uthållighet utvecklar och driver miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna verksamheten och andra verksamheter:

 • Engagemang – inspirerar och sprider ny kunskap inom miljöområdet
 • Kreativitet – hittar nya lösningar för att verksamheten ska utveckla sitt miljöarbete
 • Uthållighet - med sin drivkraft genomför och utvecklar verksamheten inom miljöområdet

 

 


Hur och när väljs vinnaren ut

En sakkunnig jury bedömmer bidragen och utser Miljöprisvinnaren. Juryn utser också en Årets eldjäl. Det tävlingsbidrag som fått flest röster tilldelas ett hederspris.

Juryns bedömningskriterier för miljöpriset är:

 • bidraget ska ha bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande
 • det ska vara användbart inom flera verksamheter
 • arbetssättet, metoden eller produkten ska bidra till att landstinget uppnår målen i det miljöpolitiska programmet

Ledamöterna i miljö- och skärgårdsberedningen kommer slutligen att utse en vinnare och årets eldsjäl. Priset delas sedan ut av Gustav Hemming,  miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, under landstingsfullmäktiges sammanträde.

Organisationen och miljön behöver alla kloka, innovativa idéer! Vågar du så vågar fler!

Har du frågor är du välkommen att kontakta Amy Hjärthner, projektledare på SLL Kommunikation och press.

Charlotta Brask, ordförande
Avdelningschef, SLL hållbarhet

Jakob Hellman
Chef, SLL Forskning och innovation

Martin Almgren
Bullerspecialist och civilingenjör, Trafikförvaltningen

Erika Ekman
Hållbarhetsstrateg, Trossa AB